Trang Chủ > Thông tin kích hoạt tra cứu thẻ thành viên

Số thẻ*
Email* ** Hãy nhập chính xác email..
Mật khẩu* ** mật khẩu ít nhất 5 ký tự..
Gõ lại mật khẩu*
 
Mã xác nhận

 

Hướng Dẫn Kích hoạt tra cứu thẻ trực tuyến

Hãy làm theo hướng dẫn để sử dụng hệ thống

1/ SỐ THẺ : Nhập số được ghi trên thẻ thành viên.
(Phải sở hữu thẻ mới sử dụng được chức năng này)
2/ EMAIL : Địa chỉ hòm thư điện tử của bạn
3/ MẬT KHẨU : Phần mật khẩu dùng đăng nhập vào hệ thống
4/ MÃ XÁC NHẬN : Nhập đầy đủ từ mà bạn thấy trong hình
______________________________________________
Chú ý:
- Phải sở hữu thẻ thành viên mới sử dụng được chức năng này
- Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt trong 24h kể từ khi đăng kí bởi quản trị viên. Sau 24h từ khi đăng ký, hãy đăng nhập lại hệ thống.
- Bạn có thể sử dụng email hoặc số thẻ thành viên để đăng nhập vào hệ thống
- Mọi đăng kí không điền theo số thẻ trên hệ thống hoặc địa chỉ mail không chính xác sẽ bị xóa
- Mọi chi tiết hoặc trợ giúp xin liên hệ 1800 599 968.